Aan de slag! – Ssst, wat hoor ik?

Hoorspel_2Samen een prentenboek bekijken of lekker luisteren naar een verhaal dat voorgelezen wordt. Wie houdt daar nu niet van? Gelukkig wordt er in de onderbouw veel voorgelezen en worden verschillende activiteiten gedaan om ervoor dat woorden opnieuw aan bod komen en het verhaal begrepen wordt. Maak eens een hoorspel bij een prentenboek, hartstikke leerzaam!

Kies een prentenboek met sprekende tekeningen en verschillende geluiden erin. Denk bijvoorbeeld aan Het boeboek van Imme Dros en Harrie Geelen (Uitgeverij Querido). Bekijk het prentenboek allereerst goed en scan dan de pagina’s in om er platen van te maken zonder de tekst. Gebruik de platen op het digibord. Maak ook bijbehorende kaartjes voor de geluiden.

p.09_Aan de slag_HJK januari 2018_BoeboekWat hoor ik?
Lees het prentenboek vervolgens voor aan de kinderen. Er zitten wel heel veel geluiden in het boek. Horen zij het ook? Welke geluiden hebben ze allemaal gehoord? In Het boeboek staan de geluiden dichtgedrukt. Laat de geluiden de eerste keer weg en voeg die bij de tweede keer voorlezen toe. Nu wordt het tijd om de activiteit te introduceren: maak er een hoorspel van.

Stap 1: activiteit introduceren
Bekijk het prentenboek samen met de kinderen plaat voor plaat nog eens en bespreek welk geluid bij de platen hoort. Wie kan dat geluid nadoen? Zeg vervolgens tegen de kinderen: ‘Weet je wat: we maken er een hoorspel van.’ De kinderen weten allemaal de geluiden die bij de platen horen.

Stap 2: geluiden oefenen
Zorg dat je kaartjes hebt met de geluiden erop. Laat die kaartjes aan de kinderen zien. Deel de kaartjes uit en laat de kinderen in tweetallen de geluiden oefenen. Loop zelf rond om te horen of de juiste geluiden bij het plaatje worden gemaakt. Lukt het de kinderen om de geluiden zelf te maken of hebben ze voorwerpen nodig om het geluid te maken? Laat ze samen nadenken waarmee ze het geluid kunnen maken en haal het voorwerp erbij.

Stap 3: geluiden opnemen
Tijd om het hoorspel eens te oefenen met de geluiden. Lees zelf het verhaal voor en laat de kinderen de geluiden maken. Lukt dat? Neem de geluiden dan op voor de papa’s en mama’s thuis. Breid deze activiteit eventueel uit met suggesties in het kader ‘Activiteit uitbreiden’.

Stap 4: hoorspel afsluiten
Sluit het maakproces af door terug te kijken naar het maakproces. Laat de kinderen nog eens stap voor stap vertellen wat jullie hebben gedaan. Wat was moeilijk? Hoe is dat opgelost? Luister en kijk dan nog een keer met de kinderen naar het eigen gemaakte hoorspel. Is het gelukt? Vinden ze het mooi geworden?

Activiteit uitbreiden
Er zijn diverse mogelijkheden om het hoorspel uit te breiden met onderstaande suggesties:
1. Ouderwets hoorspel. Bij een oud hoorspel zie je geen beelden. Je neemt alleen het verhaal met de geluiden op. Vraag ouders om aan het begin van de les te blijven of iets eerder naar school te komen en luister samen naar het gemaakte hoorspel.

2. Digitale versie maken. Wil je er beelden bij? Dan maak je een eigen digitaal prentenboek. Zet de platen bijvoorbeeld in PowerPoint, spreek zelf (vooraf) bij elke plaat de tekst in en voeg telkens samen met een paar kinderen een geluid toe. Stuur de digitale versie per mail naar de ouders toe en laat de kinderen op school in tweetallen naar het verhaal en de daarbij horende geluiden kijken en luisteren.
3. Foto’s toevoegen. Hou je wel van een uitdaging? Ga dan nog een stap verder en maak samen met de kinderen foto’s passend bij de platen van het verhaal. Gebruik deze foto’s voor je eigen versie van het prentenboek.

Download hier de pdf-versie van deze Aan de slag!-bijdrage zoals verschenen in HJK januari 2018.