Verwacht in HJK

In het volgende nummer lees je meer over:

p.34_Verwacht_HJK februari 2018_EmbodimentBewustwording van gevoel via kunst
Wat maakt dat je gevoelens ervaart in het contact met anderen? En hoe wordt je je daarvan bewust? Op welk moment in je ontwikkeling ga je beseffen dat je gevoelens ervaart? Lees over een project over emoties in relatie tot embodiment voor leerlingen van groep 3, 4 en 5.

Aan de slag met kleuren
Kleuren zijn een onuitputtelijke bron om mee aan de slag te gaan. In de rubriek Aan de slag! wordt een activiteit beschreven aan de hand van het boek Encyclopedia of Rainbows. Een mooie inspiratiebron om te werken met de kleurenleer en daarbij de executieve functies in te zetten. Bij het creatief werken met kleuren wordt het structurerend vermogen aangesproken.

Van kerndoel tot kleuterlijn
In de rubriek BoekIndruk wordt Van kerndoel tot kleuterlijn besproken. Dit boek gaat in op de vraag hoe het omgaan met (kern)doelen kan worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van kleuters in de basisschool. Een praktisch handboek voor als je niet wilt werken met methoden.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het jonge kind? Neem dan nu een abonnement op HJK!