Ben Semmekrot
Netwerklid

Dr. Ben Semmekrot is kinderarts en opleider in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, gespecialiseerd in pasgeborenen en vroeggeborenen (neonatologie). Hij werkt mee aan preventie van wiegendood. Sinds 1996 maakt hij deel uit van de Landelijke Werkgroep Wiegendood (LWW). Hij bezoekt door wiegendood getroffen families en verzamelt namens de LWW gegevens, die kunnen helpen om de preventiemaatregelen aan te scherpen.

Hij is netwerklid van Het Jonge Kind en levert vanuit zijn vakgroep artikelen aan. Er ontstaat zo een verbinding tussen de beschikbare medische kennis over de ontwikkeling van het jonge kind, en de praktische toepassing hiervan door andere professionals.