Diny van der AalsvoortDiny van der Aalsvoort
Netwerklid

Ik ben sinds 2005 bij het tijdschrift betrokken als onderzoeker en als lector. Mijn betrokkenheid is bijdragen aan toenemende kennis en kunde in de omgang met jonge leerlingen. Sinds 2014 draai ik daarnaast een ochtend mee in groep 1/2 om wetenschap en techniek via rekenen onder de aandacht te brengen.