HJK_Kees BothKees Both
Netwerklid

Lang geleden schreef ik mijn eerste artikel voor Het Jonge Kind (1984), over wereldoriëntatie. Vanaf 2000 schreef ik frequenter voor HJK, eerst een reeks over Jenaplanonderwjs en vanaf 2002 vooral over de relatie kind – natuur.

Tot nu toe (half 2015) twintig in getal. Ik ben blij met de ruimte die ik krijg in een toonaangevend tijdschrift als JSW. Ik hoop nog menig artikel in HJK te kunnen schrijven. Aan ideeën geen gebrek.