Ruben Fukkink
Netwerklid

Ruben Fukkink is sinds 2015 verbonden aan Het Jonge Kind. Hij bespreekt voor het tijdschrift beleidsthema’s die te maken hebben met het jonge kind.¬†Hij is lector Pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam en bijzonder hoogleraar Kinderopvang en educatieve voorzieningen voor het jonge kind aan de Universiteit van Amsterdam.¬†Fukkink is auteur van verschillende nationale en internationale publicaties over pedagogische en onderwijskundige onderwerpen.